ต้นทุนต่ำ

Posted on: ตุลาคม 22, 2015, by :

6. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกกลุ่มเป้าหมายตามขอบเขตภูมิศาสตร์ได้

7. ต้นทุนต่ำ

ข้อจำกัดของสื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนเคลื่อนที่

1. อาจเกิดผลเสียต่อภาพลักษณ์สินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า

2. การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายต่ำ

3. เกิดการสูญเปล่าทางแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนเนื่องจากบุคคลที่เห็นแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนอาจจะไม่ใช่ลูกค้าที่มีศักยภาพ

4. มีข้อจำกัดในการสร้างสรรค์แผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน

5. ให้เป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงได้อย่างจำกัด