ป้ายโคราช

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

ข้อดีของแผ่นป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนหรือโปสเตอร์

1. ให้ความครอบคลุมพื้นที่สูง เลือกติดตั้งเฉพาะแหล่งชุมชนได้

2. ให้ความถี่ในการเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งจะเป็นเส้นทางหรือชุมชน

3. ต้องต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทนแดดทนฝนได้ดีดึงดูดความสนใจได้มาก

4. ไม่มีความจำกัดในเรื่องของเวลาในการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ จุดเด่นที่ควรจดจำ

ข้อด้อยของแผ่นป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนหรือโปสเตอร์

1. การนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข้อมูลมีความจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ

2. กรณีที่มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ดี ย่อมได้รับความสนใจน้อย

3. ต้องมีความประณีตในการจัดทำสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก