Brandt

Posted on: สิงหาคม 30, 2015, by :

วิธีไหนก็ควรทำให้ชัดเจนในวิธีนั้น ไม่ควรให้ภาพมาบังตัวอักษรจนอ่านไม่ออก หรือถ้าทำเป็นแบล็คกาวน์ก็ควรปรับสีให้อ่อนลง เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับข้อความ เป็นต้น

ในเรื่องของการจัดองค์ประกอบรูปภาพ Herman F. Brandt  ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับจุดสนใจซึ่งเป็นตำแหน่งที่เด่นที่สุดของภาพโดยวัดจากจากการมองในกรอบสี่เหลี่ยมของขนาดกระดาษ ได้ผลสรุปจุดสนใจในการมองของคนเรา ดังนี้

41%   20%

25%   14%

ในส่วนของสีสันควรเลือกโทนสีที่ไม่ขัดกันเองในป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน เพราะแทนที่จะสวยกลับดูรกและไม่น่าสนใจไปเลย แต่ถ้าเลือกสีได้ลงตัว ป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนของเราก็จะดูมีรสนิยมและสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วย

6) ใช้ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานคุณภาพ ไม่ว่าป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนนั้นจะทำมาจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานเนื่องจากประเภทของป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราช