หลอดไฟ

Posted on: กันยายน 20, 2015, by :

เพราะเป็นป้ายโคราชที่สามารถเป็นจุดสนใจแก่ผู้พบเห็นแม้ว่าจะอยู่ระยะไกลก็ตาม ป้ายโคราชไฟนีออนไลน์มีหลากหลายประเภท เช่น แบบมีแบ็คกราวน์ด้านหลัง แบบไฟออกด้านหลังอักษร แบบขดเป็นรูปเส้นของหลอดไฟ เป็นต้น

ป้ายโคราชโครงเหล็กเป็นป้ายโคราชที่มีส่วนประกอบหลักคือ โครงเหล็กเชื่อมต่อกันเป็นแผงขนาดใหญ่ มีป้ายโคราชหลากหลายชนิดที่นำเหล็กมาทำเป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความแข็งแรงให้ตัวป้ายโคราช เช่น ป้ายโคราชหน้าอาคาร สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันกลางแจ้ง สื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันตามถนน หรือแม้กระทั่งหน้าอาคารศูนย์การค้าต่างๆ ล้วนนำเหล็กมารองรับตัวป้ายโคราชด้วยเช่นกัน เนื่องจากปัจจุบันโครงเหล็กป้ายโคราชเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากความคงทน และมีความปลอดภัยสูง ป้ายโคราชโครงเหล็กนิยมนำมาติดตั้งกับไวนิลหรือผ้าใบ เนื่องจากการติดตั้งและการจัดเก็บง่าย อีกทั้งไวนิลมีราคาไม่แพง เหมาะสำหรับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าที่มีการเปลี่ยนโปรโมชั่นบ่อยๆ

ป้ายโคราชคัทเอาท์(cutout)คือ เป็นสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันภายนอกอาคาร ลักษณะของป้ายโคราชจึงต้องทนแดด ทนฝน สภาพดินฟ้าอากาศ พายุ ป้ายโคราชคัทเอาท์ส่วนใหญ่นิยมทำด้วยโครงไม้ เหมาะสำหรับการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันตามถนน และงานติดตั้งทั่วไปตามจุดสำคัญต่างๆที่สามารถดึงดูดสายตาของผู้พบเห็นเวลาสัญจรผ่านไปมา วัสดุหลักของป้ายโคราชส่วนมากจะพิมพ์ไวนิลด้วยหมึกคุณภาพสูง ขึงบนโครงไม้ แล้วนำไปติดตั้งตามจุดที่กำหนด เช่น ริมถนน ริมฟุตบาท เป็นต้น

ป้ายโคราชไวนิล(vinyl)คือ ป้ายโคราชที่มีผ้าใบ หรือไวนิลเป็นวัสดุหลัก ลักษณะของไวนิล