ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 19, 2015, by :

2. เมื่อพลาดรายการก็ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดจะชมได้อีก นอกจากบันทึกเป็นวิดีโอเทป

3. เป็นการสื่อสารทางเดียว

8. สื่ออินเตอร์เน็ต (Internet)

ข้อดีของสื่ออินเตอร์เน็ต

1. เป็นสื่อที่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการโดยตรง

2. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดให้ข้อมูลเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและราย ละเอียดได้ตามที่ต้องการ

3. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดวัดผลตอบกลับการสื่อสาร ได้ในทันทีด้วยตัวสื่อเอง

4. งบประมาณต่ำ

ข้อจำกัดของสื่ออินเตอร์เน็ต

1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่ม

2. ข้อจำกัดทางด้านความเร็วของระบบ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ที่ส่วนใหญ่ยังใช้ความเร็วต่ำอยู่