ป้ายโคราช

Posted on: ตุลาคม 19, 2015, by :

4. คลอบคลุมตลาดท้องถิ่นได้ดี

5. มีความถี่สูง

6. มีความยืดหยุ่นทางภูมิศาสตร์

7. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อดึงดูดความสนใจได้ดี

8. ไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา

9. สร้างการรู้จักและรับรู้ได้ดี

ข้อจำกัดของสื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง

1. ผู้บริโภคไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดอ่านสรรพคุณของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าได้ละเอียด เพราะพาหนะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว

2. สื่อพาหนะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้น้อย

3. สื่อพาหนะไม่เหมาะสมสำหรับการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณา