ป้ายโคราช

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

ความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล

4. การแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 1 (ป้ายโคราชและโครงสร้าง)

1. การละลาย การไหม้ของหลอดไฟหรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล

2. การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย หรือการติดตั้ง การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การเสื่อมราคา

3. ความเสียหายของหลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระแทก

4. การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง

5. ความเสียหายจากสภาพอากาศ

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้

1. ค่าขนย้ายซากทรัพย์ (ป้ายโคราชและโครงสร้าง)

2. ลมพายุ