ป้ายโคราช

Posted on: ธันวาคม 2, 2015, by :

หลักการออกแบบแผ่นป้ายโคราช

การกำหนดขนาดของแผ่นป้ายโคราช

ขนาดของแผ่นป้ายโคราชมีหลายขนาด เช่น ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา โดยทั่วไปขนาดของแผ่นป้ายโคราชที่นิยมใช้งานมี 2 ขนาด ดังนี้

1. ขนาด 31 x 43 นิ้ว หรือ 24 x 35 นิ้ว

2. ขนาด 10 x 21 นิ้ว หรือ 24 x 11.5 นิ้ว

การกำหนดรูปภาพประกอบของแผ่นป้ายโคราช

รูปภาพประกอบในแผ่นป้ายโคราช ได้แก่ รูปภาพจากการถ่ายภาพ รูปภาพจากการวาดเขียนระบายสี ซึ่งแนวคิดในการออกแบบรูปภาพ คือ การกำหนดขนาดของรูปภาพ กำหนดเรื่องราวของรูปภาพ กำหนดรูปแบบของรูปภาพ เทคนิคในการสร้างสรรค์รูปภาพ โครงสีในรูปภาพ ความสวยงาม ความคมชัด การวางตำแหน่งรูปภาพที่เหมาะสมเป็นการสร้างจุดสนใจได้ดี วิธีที่ง่ายที่สุดคือการวางรูปภาพไว้ตรงกลาง ซึ่งเป็นบริเวณจุดศูนย์กลางความสนใจในการมอง (Optical Center)