ป้ายโคราช

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

5. รายได้จากการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนมักไม่เพียงพอกับต้นทุนการผลิต ทำให้ต้นทุนและราคาจำหน่ายค่อนข้างแพงตามไปด้วย

18. สื่อ ณ จุด ซื้อ (Point of purchase media)

ข้อดีของสื่อ ณ จุดซื้อ

1. เสียค่าใช้จ่ายน้อย

2. กระตุ้นให้เกิดการกระทำทันที

3. เพื่อเตือนความทรงจำในตรายี่ห้อ

ข้อจำกัดของสื่อ ณ จุดซื้อ

1. เป็นสื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนเฉพาะจุด ไม่กว้างขวาง

2. มีข้อจำกัดในเชิงพื้นที่ของราคาปลีก