ป้ายโคราช

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

1.1.3  ป้ายโคราชที่ติดรอบตัวรถ (Bus Body) ทําจากสติกเกอร์ติดอยู่รอบตัวรถโดยสารปรับอากาศ

1.1.4  ป้ายโคราชที่ติดบนตัวรถทั้งคัน (Bus Vision) ทําจากสติกเกอร์ที่มีความโปร่งแสง ติดอยู่บนตัวรถโดยสารปรับอากาศรวมทั้งบริเวณ

กระจกหน้าต่าง

1.1.5  ป้ายโคราชที่ติดอยู่ภายในรถ (Inside card) ติดอยู่บริเวณเหนือขอบหน้าต่างทั้ง 2 ข้าง มีขนาดประมาณ 30X50 CM.

1.1.6  ป้ายโคราชที่ติดหน้ารถ (Bus  Face) เป็นสติกเกอร์ติดอย่บนกระจกหน้ารถโดยสาร

1.2  รถแท็กซี่และรถสามล้อ  การแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนบนรถแท็กซี่ อาจติดตั้งกล่องไฟบนหลังคารถหรือมีที่แขวนติดอยู่หลังเบาะผู้โดยสาร

ด้านหน้าและทําแผ่นพับเสียบไว้ให้ผู้โดยสาร หยิบอ่าน ส่วนรถสามล้อ จะทําเป็นป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุค