ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 21, 2015, by :

ในการจัดทำแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟนั้น ควรทำการออกแบบโครงร่างไว้ก่อน ซึ่งสิ่งที่ใช้ในการออกแบบฌโครงร่าง คือ ข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้

1. ข้อมูลบริษัท หรือหน่วยงาน ได้แก่

โลโก้

ชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ที่อยู่

หมายเลขโทรศัพท์

หมายเลขโทรสาร

E-Mail Address

2. ข้อความการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันเชิญชวนให้ทราบ

ความหมายของคำว่าสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน