สมาชิก

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

ข้อดีของนิตยสาร

1. การจัดทำนิตยสารมักทำในรูปของการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมากโดยทีมงานขององค์กร

2. มีการวางแผนงานจัดทำอย่างเป็นระบบ ทำให้มีรูปเล่มที่สวยงามและเนื้อหาแปลกใหม่ ไม่ซ้ำหรือทำให้น่าเบื่อ

3. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพรายละเอียดเรื่องราวได้มาก และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้

4. จำนวนการผลิตไม่มาก มีการบอกเงื่อนไขการรับเป็นสมาชิก ทำให้ไม่สูญเปล่า

5. ระยะเวลาในการอ่านนิตยสารนานกว่าหนังสือพิมพ์

ข้อจำกัดของนิตยสาร

1. ราคาต่อหน่วยของนิตยสารแพงกว่าหนังสือพิมพ์

2. การจัดจำหน่ายและเผยแพร่อยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่ม

3. ขาดความรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เพราะอาจออกเป็นรายเดือนหรือรายปักษ์

4. มีราคาแพง ประชาชนบางกลุ่มอาจไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดซื้อหรือจับจ่ายได้

5. มีจำนวนจำหน่ายและเผยแพร่คอนข้างน้อย

4. สื่อบุคคล (Personal Media)