ตัวอักษร

Posted on: กรกฎาคม 10, 2014, by :

ตัวอักษรเล็กลง มองไม่เห็นและไม่น่าอ่าน ดังนั้นข้อความโฆษณาบนป้ายโฆษณาถือเป็นพ้อยท์ที่ควรให้ความสำคัญเช่นกัน

4) การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายป้ายโฆษณา

ปัจจุบันการทำป้ายโฆษณาค่อนข้างสะดวกสบาย สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานด้านการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายเลยก็ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีจ้างร้านการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายให้การออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายโฆษณาได้ เรียกว่าแทบจะครบวงจร ทั้งการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายและผลิตออกมาเป็นป้ายโฆษณา

ซึ่งตามร้านที่รับการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายป้ายโฆษณาอยู่แล้วจึงไม่ค่อยน่าห่วง เพราะกลุ่มคนที่ทำงานเหล่านี้ได้น่าจะมีพื้นฐานด้านการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายและมีหัวศิลปะอยู่พอสมควร ก็จะรู้ว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะ แต่สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการทำป้ายโฆษณาเอง การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยหลักการก็ไม่มีอะไรมากมาย ควรเน้นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีสื่อความหมายได้ดี และควรการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายให้ข้อมูลมีความเป็นระเบียบ สวยงาม และชัดเจน ทั้งข้อความและภาพประกอบ

5) ทำเลที่ตั้งป้ายโฆษณา

จุดประสงค์ของการทำป้ายโฆษณา คือ เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โฆษณาสินค้า หรือบริการใดๆ ก็ตามให้ผู้รับสารได้เห็น ดังนั้นสถานที่ที่ใช้ติดป้ายโฆษณาต้องติดในตำแหน่งที่คนทั่วไปต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีมองเห็นได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในอาคาร ไม่ควรมีอะไรมาบดบังข้อความและสารที่โฆษณาบนป้ายโฆษณา

ทำป้ายโฆษณาอย่างไรให้โดน!!