แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

Posted on: กรกฎาคม 10, 2014, by :

แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

แผ่นป้ายโฆษณา หรือ โปสเตอร์ (poster) เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในการประชา

สัมพันธ์เพราะสื่อประเภทนี้ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีเผยแพร่ได้สะดวกและกว้างขวาง สามาระเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้

ทุกเพศทุกวัย ทุกระดับการศึกษา มีความยืดหยุ่นในตัวสื่อได้เป็นอย่างดี ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดี

สร้างรูปภาพประกอบ ตลอดจนแนวทางการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายกราฟิกได้อย่างอิสระและสวยงาม

ลักษณะของแผ่นป้ายโฆษณาจะต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีนำเสนอข้อมูลรายละเอียดได้มากพอสมควร ผลิตง่าย ใช้สะดวก จึงเป็นที่นิยมตลอดมา ในเบื้องต้นมีการกำหนดลักษณะกว้าง ๆ ของการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณาว่า จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนด้วยกันคือ

1. ต้องเป็นแผ่นเดียวต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีปะติดลงบนผิวใดก็ได้

2. ต้องมีข้อความประกอบเสมอ

3. ต้องปิดไว้ในที่สาธารณะ