แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

41%   20%

25%   14%

ในส่วนของสีสันควรเลือกโทนสีที่ไม่ขัดกันเองในป้ายโฆษณา เพราะแทนที่จะสวยกลับดูรกและไม่น่าสนใจไปเลย แต่ถ้าเลือกสีได้ลงตัว ป้ายโฆษณาของเราก็จะดูมีรสนิยมและสร้างความน่าเชื่อถือได้ด้วย

6) ใช้ต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานคุณภาพ ไม่ว่าป้ายโฆษณานั้นจะทำมาจากต้องใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานประเภทใดก็ควรยึดให้มั่นว่าควรใช้ของที่มีคุณภาพ อย่าเพียงประหยัดในเรื่องเล็กน้อย คิดว่าซื้อของเกรด B ถูกกว่าเกรด A หลายบาทเลยเลือกใช้ของเกรด B แต่ถ้าลองพิสูจน์กันจริงๆ จะรู้ว่าของที่มีคุณภาพมีมีราคาย่อมเยาถูกกว่า ดูจากความคุ้มค่า คงทน  เน้นอายุการใช้งานหลายปี ซึ่งถ้าหากเลือกใช้ของที่ไม่มีคุณภาพผ่านไปไม่กี่ปีต้องมาเสียค่าซ่อมแซม และต้องเสียเวลามาดูแลอีกด้วย ในกรณีที่เป็นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ติดตั้งนอกอาคาร ต้องใช้ไม้ หรือโครงสร้างเหล็ก ยิ่งจำเป็นต้องเลือกของที่มีคุณภาพ มีความคงทนแข็งแรง เพราะภายนอกอาคารต้องเจอกับปัญหาต่างๆ เช่น ลมแรง ฝนตก การเลือกใช้ของที่มีคุณภาพจะช่วยลดรายจ่ายด้านการดูแลและเพิ่มความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอีกด้วย

แผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

แผ่นป้ายโฆษณา หรือ โปสเตอร์ (poster) เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในการประชา

สัมพันธ์เพราะสื่อประเภทนี้ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีเผยแพร่ได้สะดวกและ