รูปภาพ

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

3. รูปภาพและข้อความที่นำเสนอควรมีความสอดคล้องสัมพันธ์ส่งเสริมกัน

4. จะต้องมีความเข้าใจ ดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุด

5. ต้องมีความกระทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ และจุดเด่นที่ควรจดจำ

ข้อดีของแผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

1. ให้ความครอบคลุมพื้นที่สูง เลือกติดตั้งเฉพาะแหล่งชุมชนได้

2. ให้ความถี่ในการเห็นบ่อย เพราะจุดติดตั้งจะเป็นเส้นทางหรือชุมชน

3. ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีดึงดูดความสนใจได้มาก

4. ไม่มีความจำกัดในเรื่องของเวลาในการนำเสนอข้อมูล

5. ข้อความที่กะทัดรัดกลายเป็นจุดสนใจ จุดเด่นที่ควรจดจำ

ข้อด้อยของแผ่นป้ายโฆษณาหรือโปสเตอร์

1. การนำเสนอข้อมูลมีความจำกัดสูง ทำให้ขาดรายละเอียดเมื่อเทียบกับสื่ออื่น ๆ

2. กรณีที่มีการติดตั้งในตำแหน่งที่ไม่ดี ย่อมได้รับความสนใจน้อย

3. ต้องมีความประณีตในการจัดทำสูง เสียค่าใช้จ่ายมาก

4. บางครั้งทำให้เสียบรรยากาศสภาพแวดล้อม หรือเป็นอัตรายในกรณีที่สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน

การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณา

การกำหนดขนาด

ผู้การออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายมีแนวทางในการกำหนดเรื่องของขนาดได้หลายวิธี