ขนาด

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

หลายขนาด เช่นขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง แต่โดยทั่วไปการกำหนดขนาดในบ้านเราจะมีอยู่ 2 ขนาดได้แก่

1. ขนาด 31ฒx 43ฒและฒ24ฒx 35ฒ ซึ่งถ้าแบ่งเป็นขนาดเล็กลงสำหรับทำแผ่นโปสเตอร์ก็จะได้ขนาดเป็น 15?ฒx 21?ฒและฒ24ฒx 17?ฒ

2. ขนาด 10ฒx 21ฒ หรือ 24 ฒx 11 ? ฒหรือ 8 ฒx 17?ฒ

การกำหนดรูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบในสื่อ ได้แก่ รูปภาพจากการถ่ายภาพ ภาพเขียน ฯลฯ ที่ใช้ประกอบในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายภาพก็คือ การกำหนดขนาดของภาพ กำหนดเรื่องราวของภาพ การกำหนดรูปแบบของภาพ เทคนิคในการสร้างสรรค์ภาพ โครงสีในภาพ ความสวยงามความคมชัด การกำหนดขนาดของตำแหน่งของภาพที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่ นักการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายอาจจะกำหนดจุดสนใจภายในภาพได้หลายลักษณะ วิธีที่ง่ายที่สุดก็คือ ไว้ตรงกลางภาพ หรือที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางความสนใจในการมอง (Optical Center)

Herman F.Brandtได้ศึกษาทดลองเกี่ยวกับจุดสนใจภายในภาพจากการมองในกรอบ สี่เหลี่ยมของขนาดกระดาษ ได้ผลสรุปถึงจุดสนใจในการมองดังรูป

การกำหนดตัวอักษร