ป้ายโคราช

Posted on: กรกฎาคม 1, 2015, by :

ทั้งราคาที่ไม่แพงนักในเนื่องจากปัจจุบัน ทำให้เจ้าของกิจการส่วนใหญ่มักทำป้ายโคราชไวนิล ในการทำสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันต่างๆ ทำให้สังเกตได้ว่าถ้าเราเดินไปตามถนน ตรอก ซอก ซอยต่างๆ ก็จะเห็นป้ายโคราชไวนิลอยู่เต็มไปหมด มีทั้งแขวนตามหน้าร้าน และติดบนโครงเหล็กขนาดใหญ่ด้านหน้าร้านเลยก็มี ผ้าไวนิลเองก็จะถูกนำไปเป็นวัสดุหลักของป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟทุกประเภท เนื่องจากการติดตั้งและจัดเก็บง่าย สะดวก และมีความสวยงามด้วย ทำให้สื่อประเภทป้ายโคราชไวนิล ยังคงเป็นป้ายโคราชที่ได้รับความนิยมอย่างมากในเนื่องจากปัจจุบันและอีกหลายๆปีข้างหน้าด้วย คงยากที่จะมีสื่อการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันใดมาทดแทนสื่อชนิดนี้ได้อย่างแน่นอน

ป้ายโคราชไฟแอลอีดี(LED Lightbox)เป็นป้ายโคราชที่มีลักษณะคล้ายกับป้ายโคราชกล่องไฟ แต่มีส่วนประกอบหลักคือตัวหลอดไฟแอลดีดี ซึ่งเนื่องจากปัจจุบันได้รับความนิยมเป็นอย่างสูง เนื่องจากแอลอีดี เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในเรื่องประหยัดไฟ ความทนทาน และแสงสว่าง ทำให้เนื่องจากปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่นิยมทำป้ายโคราชไฟแอลอีดี