ขนาดตัวอักษร

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

1. ขนาดตัวอักษร ตัวอักษรที่ปรากฏในงานการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายแผ่นป้ายโฆษณาโดยทั่วไปมีอยู่ 3 ขนาดด้วยกันคือ ขนาดใหญ่สำหรับข้อความพาดหัว(Heading) ขนาดกลางสำหรับข้อความรองพาดหัว(Sub Heading) และขนาดเล็กสำหรับข้อความรายละเอียด

ตารางเปรียบเทียบขนาดตัวอักษรที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับวัยของผู้อ่าน

อายุ

ขนาดอักษรโรมัน(พอยต์)

ขนาดอักษรไทย(พอยต์)

5-7

18

20 – 30

7-8-9

12-14

18-30

10-12

11-12

16-18

12ขึ้นไป

11-12

16-18

ผู้ใหญ่ปกติ

10-11-12