ข้อความ

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

ภายใน 1 หน้ากระดาษข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกันและไม่ควรใช้สีตัดกันระหว่างสีพื้นกับสีของตัวอักษรเพราะจะทำให้ลายตา

ทควรใช้สีที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่กับคำหรือข้อความนั้น ๆ

เช่นข้อความที่เน้นความเร่าร้อน ตื่นเต้น อาจจะใช้สีแดง สีส้ม ข้อความที่กล่าวถึงความสงบนิ่ง ความเย็นอาจจะใช้ข้อความสีน้ำเงิน หรือสีฟ้า

การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายเครื่องหมายสัญลักษณ์

สื่อที่เป็นภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายภาพ เป็นสื่อที่มีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวันถ้าเรามองไปรอบ ๆ ตัวจะเห็นเครื่องหมายภาพที่ปรากฏอยู่ทั่วไป

การนำหลักทฤษฎีมาประยุกต์ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายสื่อสัญลักษณ์

การการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายสัญลักษณ์ นักการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายจะต้องใช้ความรู้ความต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีอย่างยิ่งในการวิเคราะห์เนื้อหาของสารที่จะต้องการสื่อความหมายและสังเคราะห์

ให้เป็นรูปลักษณ์ที่ใช้เป็นสิ่งแทนอันต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีที่จะบอกได้ถึงความหมายทั้งยังต้องใช้ในการเขียนภาพ หรือผลิตภาพสัญลักษณ์ได้อย่างประณีต คมชัด

เพื่อเป็นสื่อความหมายได้อย่างถูกต้องชัดเจน

ในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายสัญลักษณ์ ให้บรรลุเป้าหมาย นักการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้ายควรคำนึงถึงหลักสำคัญ 3 ระการ

1. ความหมายของสัญลักษณ์จะต้องเกี่ยวกับสุนทรียภาพ( Aesthetic Form) คือความ