กำหนดรูปร่างภายนอก

Posted on: กรกฎาคม 14, 2014, by :

ความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้โดยง่ายมีความชัดเจน ต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีดึงดูดความสนใจได้ดี ภาพเครื่องหมายต้องสามารถทนแดดทนฝนได้ดีนำไปใช้งานได้หลายลักษณะมีรูปแบบที่น่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นยอมรับและ ความเป็นเอกลักษณ์

ขั้นตอนในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย

1. ศึกษารวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวคิดในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย

2. กำหนดแนวคิดหลักโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นบรรทัดฐาน

3. เลือกหาสิ่งดลใจในการการออกแบบสื่อโฆษณาประเภทป้าย อาจจะเป็นรูปทรงทางเรขาคณิต รูปทรงอิสระ หรืออื่น ๆ

4. กำหนดรูปร่างภายนอก

5. ร่างภาพเพื่อหารูปแบบที่ต้องเป็นป้ายที่เหมาะสมกับสถานที่โดยร่างไว้หลาย ๆ แบบ

6. ลดทอนรายละเอียด

7. ร่างแบบเขียนสี

8.เขียนแบบจริง

ท่านคงได้ยินคำว่า สื่อโฆษณา มาหลายครั้ง บางครั้งท่านอาจไม่สงสัยเลยว่า สื่อโฆษณาคืออะไร เพราะความหมายมันมีความชัดเจนในตัวของมันเองอยู่แล้ว แต่ท่านเคยรู้ไหมว่า คำ