สีพื้น

Posted on: กรกฎาคม 11, 2015, by :

สีของตัวอักษร

การกำหนดสีของตัวอักษร เพื่อเน้นข้อความให้ชัดขึ้น สวยงามขึ้น การกำหนดสีทำได้ 3 ประการ คือ

ค่าน้ำหนักของสี (Tone of Color)

สีของตัวอักษรควรมีค่าน้ำหนักที่ตัดกันกับสีพื้นและควรเป็นสีที่แย้งกันกับสีพื้นให้มากที่สุด การตัดกันมากทำให้มีความเด่นชัดของตัวอักษรมาก สีที่ใกล้เคียงกันทำให้ความชัดเจนลดลงและอ่านยากขึ้น วิธีการง่าย ๆ คือใช้วงล้อสีธรรมชาติ โดยใช้สีที่อยู่ตรงกันข้ามกันของวงล้อสี ก็จะช่วยให้ตัวอักษรเด่นชัดขึ้น

สีของตัวอักษรต้องไม่ใช้หลายสีจนเกินไป

ภายใน 1 แผ่นโฆษณา ข้อความเดียวกันควรใช้สีเดียวกัน และไม่ควรใช้สีตัดกันระหว่างสีพื้นกับสีตัวอักษรเพราะทำให้ลายตา

ควรใช้สีให้เหมาะสมกับคำหรือข้อความนั้น ๆ

ข้อความที่เน้นความเร่าร้อน ตื่นเต้น อาจใช้สีแดง สีส้ม ส่วนข้อความที่แสดงถึงความสงบนิ่ง ความเย็น อาจใช้สีเหลือง สีเขียว สีฟ้า หรือน้ำเงิน

วัตถุประสงค์ของการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยทั่วไปมีดังต่อไปนี้

1. เพื่อแนะนำให้รู้จักสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการใหม่ ๆ  แก่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย

2. เพื่อเสนอข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ  เช่น  ประเภท  ประโยชน์ คุณสมบัติโดดเด่น  ความสำคัญ ของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการ