คงทน

Posted on: กรกฎาคม 29, 2015, by :

1.เป็นสื่อแสดงให้รู้ว่าท่านทำการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมากอะไร พร้อมรายละเอียดสำคัญ

2.ประโยชน์ในแง่การตกแต่งอาคารให้ดูสวยงานทันสมัย ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดบ่งบอกความภูมิฐานและความน่าเชื่อถือ

3.ความโดดเด่นและสะดุดตาของป้ายโคราชจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่สัญจรไปมาได้ทราบเป็นประโยชน์ในการตลาด

4.เพื่อให้ได้ป้ายโคราชที่ทำจากวัสดุคงทน อยู่ได้หลายปี เป็นการลงทุนที่คุ้มค้าในการทำการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมาก ซึ่งต้องอาศัยผู้มีความชำนาญงานที่มีประสบการณ์

การวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อการสอนเนื่องจากประเภทของป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟจะมีหลายประเภทต่างๆ

ข้อดีและข้อจำกัดของสื่อ

1. สื่อหนังสือพิมพ์ (Newspaper)

ข้อดีของหนังสือพิมพ์

1. หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่การนำเสนอที่มีประสิทธิภาพข่าวที่น่าสนใจสม่ำเสมอและรวดเร็ว จึงเป็นสื่อที่มวลชนยอมรับข่าวการเผยแพร่

2. มีความคงทนถาวรกว่าสื่อมวลชนเนื่องจากประเภทของป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้าย