ยืดหยุ่น

Posted on: ตุลาคม 19, 2015, by :

ไฟตามท้องถนนในรายการหรือเวลาที่เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี

6. เป็นสื่อที่มีความยืดหยุ่น ผู้แผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนต้องสามารถมองเห็นได้ชัดปรับเปลี่ยนข้อความแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนให้เหมาะสมกับสภาพตลาดและสถานการณ์ได้อย่างง่ายดาย

ข้อจำกัดของสื่อวิทยุ

1. มีข้อจำกัดด้านการสร้างสรรค์ ขาดการจูงใจด้านภาพ ไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสาธิตการทำงานของสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าหรือบริการได้

2. อายุของเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงสั้น หากผู้ฟังพลาดรายการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน จะไม่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดย้อนมารับฟังได้อีก

3. มีการแบ่งแยกกลุ่มผู้ฟัง เพราะมีรายการให้เลือกฟังมาก ผู้ฟังต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเลือกฟังได้หลายสถานี อาจทำให้พลาดเป็นข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงที่นำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ