รถแห่โคราช

โปรโมทรถแห่โคราช ป้ายโคราช (6)

รถแห่โคราช รถแห่โฆษณานครราชสีมา

รถแห่โคราช รถแห่โฆษณ  บริการรถแห่โฆษณาโคราช เช่ารถแห่โฆษณานครราชสีมา

มืออาชีพในวงการรถแห่โฆษณา สามารถวิ่งในเขตจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง

1. เลือกระยะเวลาการวิ่งได้

 • 3 ชม./วัน
 • 4 ชม./วัน
 • 6 ชม./วัน

2. ป้ายข้างรถแห่ ขนาดมาตรฐาน

 • 120×240 ซม.
 • 180×240 ซม.
 • ออกแบบตาม Concept งาน

3. ผลิตสปอตโฆษณา

 • ทีมงานมืออาชีพ
 • จัดสรรได้หลากหลายรูปแบบตาม Concept งาน

4. โปร่งใสตรวจสอบได้

 • ถ่ายภาพตามจุดสำคัญเพื่อทำรายงานทุกวัน
 • ตรวจสอบและบันทึกเข็มไมล์ทุกวัน
 • เข้า-ออกตามจุดลงบันทึกเวลาทุกวัน

ลูกค้าสามารถกำหนดเส้นทางและจัดสรรเวลาวิ่งรถได้ตามความเหมาะสม