รายการ

Posted on: กรกฎาคม 24, 2015, by :

ในยุคเนื่องจากปัจจุบันเกี่ยวกับสบู่ที่ใช้สามีภรรยาคู่หนึ่งและขึ้นข้อความว่า “ผิวที่คุณรัก ที่จะสัมผัส” แม้ว่าจะดูเป็นเรื่องธรรมดาในสมัยนี้แล้วก็ตาม

เมื่อสถานีวิทยุเริ่มกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในต้นทศวรรษที่ 1920 รายการวิทยุต่างๆก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ด ทั้งนี้เป็นเพราะสถานีวิทยุในยุคแรกๆก่อตั้งโดยผู้ผลิตวิทยุที่ต้องการให้มี รายการมาก ๆ เพื่อจะได้ขายวิทยุได้เยอะ ๆ เมื่อเวลาผ่านไป องค์กรไม่หวังผลกำไรต่างๆได้ตั้งสถานีวิทยุของตนขึ้นมา รายการวิทยุส่วนมากจะมีสปอนเซอร์ สนับสนุนรายการซึ่งมักจะเป็นสปอนเซอร์เจ้า เดียวโดยผู้จัดรายการจะต้องกล่าวถึงสปอนเซอร์ก่อนและหลังรายการ เป็นเวลา สั้นๆ ต่อมา เจ้าของสถานีวิทยุเห็นว่าหากขายช่วงเวลาการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันให้กับหลายๆบริษัทจะทำเงินได้มากกว่า มีสปอนเซอร์เจ้าเดียว วิธีนี้ถูกนำไปใช้กับการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันใน โทรทัศน์ในช่วงปลายทศวรรษ 1940 และต้นทศวรรษ 1950 ด้วย มีการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างผู้ที่ต้องการให้วิทยุเป็นการประกอบธุรกิจโฆษณามีความสำคัญมากกับผู้ที่ ต้องการให้คลื่นวิทยุเป็นสมบัติ สาธารณะและต้องใช้โดยไม่หวังผลกำไร

ในทศวรรษ 1960 วงการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันได้ก้าวเข้าสู่การการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันยุคใหม่ที่เริ่มใช้ข้อความที่แปลกตาเพื่อดึงดูด ความสนใจของผู้คน บริษัท Volkswagen สร้างการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่ใช้หัวข้อว่า “คิดเล็กๆ” และ “มะนาว” (สัญลักษณ์อธิบายรูปร่างของรถในสมัยนั้น) นับเป็นผู้บุกเบิกการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันโดยใช้จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง ความประทับตราตรึงแก่ผู้อ่าน วงการการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันของอเมริกายุคนี้ถูกเรียกว่าเป็นยุคปฏิวัติความคิดสร้างสรรค์ นักการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบันที่โดดเด่นได้แก่ Bill Bernbach