ร้านป้าย โคราช

Posted on: มกราคม 25, 2023, by :

กรรไกร
เข็มหมุด
สายวัดหรือไม้บรรทัด

วัดผ้าอีกหนึ่งส่วนให้มีขนาดมากกว่าความกว้างของผ้าม่านที่เราวัดและบวกเพิ่มแล้วเอาไว้ 2 นิ้ว และขนาดความสูงอีก 5 นิ้ว
จากนั้นตัดตามที่ทำตำแหน่งไว้ ส่วนนี้จะทำเป็นผ้าบังตาไม่ให้เห็นรอยต่อของหูคล้องและผ้าม่าน

เมื่อนำมาถมวรต้องบดอัดอย่างดี และมีการป้องกันดินไหล
เพื่อในอนาคตจะได้ไม่ทรุดตัว ดินทรายมีราคาถูก โครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ จึงนิยมนำมาใช้ถมกัน
หน้าดิน : ดินที่มีลักษณะร่วนพรุน เนื้อดินค่อนข้างละเอียด เป็นดินที่มีการระบายน้ำได้ดี เหมาะสำหรับถมในพื้นที่ทำสวน
หรือสนามหญ้า