หลังคา

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนภายนอกตัวรถได้แก่ ด้านข้างตัวรถ ด้านนอกตัวรถ

รอบตัวรถ  ด้านหลังรถ  ด้านหน้ารถ  บนหลังคารถแท็กซี่   ท้ายรถสามล้อ เป็นต้น  ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดดึงความสนใจได้ดี  วัสดุที่ใช้อาจเป็น

พลาสติก  สติกเกอร์   พี.วี.ซี.บอร์ด   ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของยานพาหนะ

1.1  รถโดยสารประจําทาง เป็นสื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนที่ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดครอบคลุมพื้นที่ในการแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนได้อย่างกว้างขวาง การติดตั้งป้ายโคราชแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนน

ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดทําได้ทั้งภายในและภายนอกตัวรถ ได้แก่

1.1.1  ป้ายโคราชที่ติดด้านข้างตัวรถ (Bus Side) ติดอยู่ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาของรถโดยสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 240X50 CM.

1.1.2  ป้ายโคราชที่ติดด้านหลังตัวรถ (Bus Back) ติดอยู่ด้านหลังของรถโดยสารธรรมดา มีขนาดประมาณ 45X180 CM.