เอกลักษณ์

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

1. ใช้ได้กับเป้าหมายขนาดเล็กเท่านั้น การออกแบบและการผลิตไม่ดีอาจทำให้ผู้เรียนเข้าใจยาก

17. หนังสือเล่ม (Books)

ข้อดีของหนังสือเล่ม

1. มีเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละเล่ม มีการนำการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพแนวความคิดที่เด่นชัด

2. บ่งบอกถึงกลุ่มผู้อ่านได้อย่างชัดเจน

3. การผลิตแบ่งตามความต้องการของผู้อ่านได้ เช่น แนววัยรุ่น แนวผู้ใหญ่ แนวนักเรียนนักศึกษา

4. คุณภาพการพิมพ์ดี

5. ต้องสามารถมองเห็นได้ชัดการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพรายละเอียดต่างๆได้อย่างลึกซึ้งชัดเจน

ข้อจำกัดของหนังสือเล่ม

1. ไม่มีวาระการออกเผยแพร่ที่แน่นอน ทำให้สร้างกลุ่มผู้อ่านเฉพาะได้ยาก

2. มีความหลากหลายมาก การเลือกอ่านจึงต้องกระจายออกไป และมีกลุ่มผู้อ่านอยู่เฉพาะในวงที่จำกัด

3. ราคาจำหน่ายต่อเล่มค่อนข้างแพง

4. การพิมพ์เผยแพร่และจัดจำหน่ายมีไม่กว้างและทั่วถึงเท่ากับสื่อหนังสือพิมพ์และนิตยสาร