โฆษณา

Posted on: ธันวาคม 11, 2015, by :

สื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง ( Outdoor )

การแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนกลางแจ้ง (Outdoor  Advertising) หมายถึง สื่อแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนที่นําไปติดตั้งไว้ในที่ที่มีผู้คนสัญจรไปมาเป็นจํานวนมาก    ให้มองเห็นได้ในระยะไกลและต้องสามารถมองเห็นได้ชัดจดจําได้ เช่น ตามสี่แยก ถนนที่มีการจราจรคับคั่ง  ย่านศูนย์การค้า  ริมทางด่วน

บนอาคารสูง เป็นต้น การแผ่นป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ร้านทำป้ายโคราชการโฆษณาในยุคเนื่องจากปัจจุบัน ป้ายโคราชไวนิล ป้ายโคราชคัทเอ้าท์ ป้ายโคราชไฟตามท้องถนนกลางแจ้งต้องสามารถมองเห็นได้ชัดแสดงภาพสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ชื่อสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า  เครื่องหมายการค้า  คําขวัญ  รวมทั้ง

แสง สีและการเคลื่อนไหว ด้วยภาพที่มีขนาดใหญ่ จึงต้องสามารถมองเห็นได้ชัดสะดุดความสนใจจากประชาชน ที่ผ่านไปมาได้เป็นอย่างดี

(ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2538)