จำนวนลูกค้าที่พึงพอใจกับบริการของบริษัทให้เช่ารถเป็นตัว […]